Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach

ROK 2014

Czcionka:

ROK 201430.04.2014 

Rok 2014 jest kolejnym rokiem realizacji projektu systemowego, ale już pod innym tytułem „Odnaleźć siebie”.  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wstępnie planuje się w roku bieżącym objąć wsparciem  16 osób z grona osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby, które przystąpią do projektu zostaną objęte kontraktami socjalnymi  i ścieżkami reintegracji, w ramach których możliwe będzie zastosowanie wsparcia w postaci: pracy socjalnej, prac społecznie użytecznych oraz instrumentów aktywnej integracji w postaci aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej lub społecznej. Łącznie na realizację projektu w roku 2014 r. planowana jest kwota 92.803,36zł, w tym na aktywną integrację 48.011,49zł, na prace społecznie użyteczne 8tyś.zł. W dalszym ciągu w ramach projektu zatrudniony będzie pracownik socjalny, który w ramach swych zadań obejmie wsparciem uczestników tegorocznych (praca socjalna, kontrakty socjalne, ścieżki reintegracji) oraz uczestników z lat ubiegłych (praca socjalna). Wstępnie planuje się, że tegoroczni uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem głównie w ramach instrumentów aktywizacji społecznej. Działania dobierane będą do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uwarunkowań uczestników, co będzie wynikało m.in. z prowadzonej ścieżki reintegracji.
W dniu 16.04.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników tegorocznego projektu. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób, do pozostałych osób pracownik socjalny dotrze indywidualnie. Osoby do projektu zostały wytypowane przez pracowników socjalnych na podstawie ich wiedzy o środowisku i zauważonych potrzebach oraz możliwościach danych osób. Spotkanie prowadzone było przez Marię Kowalczyk kierownika ośrodka a jednocześnie koordynatora i realizatora projektu oraz Katarzynę Czupryk pracownika socjalnego zajmującego się projektem i jego uczestnikami . Na spotkaniu  przekazano uczestnikom informacje o projekcie, że jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie są jego założenia, dlaczego zostali wytypowani, jak wyglądała realizacja projektów w latach ubiegłych, jakie były działania skierowane do uczestników. Następnie każda osoba wypełniła ankietę wstępną, która zawiera informacje dotyczące m.in. danych osobowych, wykształcenia, statusu na rynku pracy, oczekiwań względem projektu oraz postrzegania siebie i swoich umiejętności. 
W dniu 30 kwietnia 2014 r. na stronie BIP Gminy umieszczone zostały oferty na przeprowadzenie zajęć następujących zajęć:
1. Przeprowadzenia zajęć kulinarnych
2. Przeprowadzenie zajęć z dbania o otoczenie zewnętrzne (tereny zielone)
3. Przeprowadzenie zajęć – prace stolarskie
4. Przeprowadzenia zajęć w zakresie motywacji i wewnętrznego wzmocnienia – oferta dla psychologów, terapeutów
5. Przeprowadzenia zajęć z plastyczno-artystycznych
6. Przeprowadzenia zajęć w zakresie drobnych prac malarskich i wykończeniowych
6. Przeprowadzenia zajęć w zakresie umiejętności kładzenia płytek podłogowych, ściennych i innych podłoży
8. Przeprowadzenia zajęć w zakresie wykonywania drobnych prac wodno-kanalizacyjnych
9. Przeprowadzenia zajęć związanych z dbaniem o własny wizerunek
10. Przeprowadzenia zajęć związanych z tematyką prawną – oferta dla prawników
Oferty skierowane są nie tylko do specjalistów  posiadających odpowiednie kwalifikacje tj. prawnicy, psycholodzy czy terapeuci ale również do osób, które posiadają umiejętności wykonywania danych prac niekoniecznie potwierdzone dokumentami,  np. umiejętności kulinarne, plastyczno-artystyczne, stolarskie, którymi chętnie podzielą się z innymi. 10.06.2014 r.

Dokonano już wyboru ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Odnaleźć siebie” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (informacja została umieszczona na stronie BIP). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty na zajęcia kulinarne i z dbania o otoczenie zewnętrzne. Jednak w czerwcu zgłosiła się jedna osoba chętna, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w związku z czym jej oferta została przyjęta.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej i gospodarczej wśród co najmniej 16 klientów Ośrodka poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Cele szczegółowe to:
1/ wzrost świadomości i umiejętności społecznych
2/ wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
3/ wzrost potencjału i możliwości zapewnienia odpowiednich form wsparcia
Wszystkie zajęcia zostały zaplanowane przez pracownika socjalnego wspólnie z uczestnikami, w ramach zawartych kontraktów socjalnych i indywidualnych ścieżek reintegracji. Zajęcia są dobrane pod kątem potrzeb, umiejętności, zainteresowań uczestników. Niektóre skierowane są typowo do mężczyzn, niektóre do kobiet a część do wszystkich. W ramach projektu będą również organizowane wyjazdy i spotkania integracyjno-edukacyjne.
W dniu 12 czerwca 2014 r. w godzinach przedpołudniowych odbędzie się kolejne spotkanie organizacyjne z wszystkimi uczestnikami projektu (łącznie 16 osób). Następnie od godz. 11.30  rozpoczną się pierwsze zajęcia w zakresie motywacji i wewnętrznego wzmocnienia, których założeniem jest podniesienie wiedzy uczestników o sobie samych np. poznawanie mocnych i słabych stron, asertywność, czyli sztuka mówienia „NIE”, jak sobie radzić ze stresem, autoprezentacja czy efektywna komunikacja, kolejne zajęcia z tej serii odbędą się z dniu 23.06.2014 r. o tej samej godzinie w świetlicy środowiskowej przy Urzędzie Gminy. 
Od 16 czerwca ruszają zajęcia (głównie dla mężczyzn) z drobnych prac malarskich i wykończeniowych, z umiejętności kładzenia płytek podłogowych, ściennych i innych podłoży, , drobnych prac wodno-kanalizacyjnych, drobnych napraw i prac elektrycznych. Całość zajęć będzie prowadzona na obiekcie znanym pod nazwą SEZAM a obecnie przygotowywanym na świetlice środowiskową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dzięki czemu uczestnicy nie tylko czegoś się nauczą ale również ich praca zostanie doceniona i efekt będzie widoczny przez wiele kolejnych lat.
Pod koniec czerwca rozpoczną się również zajęcia plastyczno-artystyczne a od lipca rozpoczną się zajęcia kulinarne, na które największe zainteresowanie było ze strony pań.
19.08.2014 r.

Projekt w pełni rozkwitu. Uczestnicy mają bardzo intensywnie zagospodarowany czas. W dniu 12 sierpnia odbyły się ostatnie zajęcia w zakresie motywacji i wewnętrznego wzmocnienia. Ostatnie zajęcia były okazją do ich podsumowania, refleksji uczestników i prowadzącego oraz uroczystego rozdania dyplomów przy smacznym cieście i kawie.
W dniu 29 lipca uczestnicy projektu łącznie 16 osób brali udział w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz w drodze powrotnej do zielonej Góry, gdzie barze zjedli obiad a w Palmiarni zjedli deser. Wyjazd służył integracji grupy, nabywaniu nowych umiejętności oraz poznawaniu naszych okolic i historii. 
Od czerwca trwają prace społecznie użyteczne oraz zajęcia w zakresie nabywania umiejętności  drobnych prac malarskich i wykończeniowych,  drobnych napraw i prac elektrycznych, w zakresie nabycia umiejętności drobnych prac wodno-kanalizacyjnych a od sierpnia w zakresie umiejętności kładzenia płytek podłogowych, ściennych i innych podłoży. W ramach tych zajęć chcemy by uczestnicy nauczyli się podstawowych czynności bardzo przydatnych szczególnie dla mężczyzn nie tylko do celów zarobkowych ale również w codziennym życiu. Nabyte umiejętności będą mogli wykorzystać w domu (nie będzie już potrzeby płacenia „fachowcom” za drobne usługi, które będą mogli zrobić sami, dodatkowo sami będą mogli próbować swoich sił w pracach u innych, nabytą już wiedzę praktyczną zawsze można dodatkowo pogłębić na typowych kursach zawodowych, które organizowane są przez Urzędy Pracy. Zajęcia te odbywają się w budynku, który przeznaczony jest częściowo na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży. Piętro budynku już zostało zagospodarowane i wyremontowane, natomiast niezagospodarowany został parter. W tej części chcemy przygotować zaplecze do realizacji zajęć projektowych w tym i kolejnych latach. Będzie tam duża sala do prowadzenia zajęć, zaplecze kuchenne i sanitarne. Teraz już uczestnicy projektów realizowanych przez ośrodek nie będą musieli się tułać po różnych małych i ciasnych salkach, tylko będą mieli własne zaplecze.
W czerwcu ruszyły też zajęcia plastyczno-artystyczne, a od lipca zajęcia kulinarne na które uczęszczają panie. Na zajęciach plastyczno-artystycznych uczą się wykonywania różnych ozdób i dekoracji, wiedza którą nabędą może być wykorzystana do celów zarobkowych. Te ozdoby i dekoracje z powodzeniem można sprzedawać przy różnych okazjach np. wielkanoc, boże narodzenie, urodziny, imieniny, komunie. śluby itp. Ozdoby, który są wytwarzane w trakcie zajęć uczestnicy zabierają do domu. 
Na zajęciach kulinarnych panie uczą się nowych rzeczy, pogłębiają dotychczasową wiedzę, uczą się bezpiecznego posługiwania sprzętami kuchennymi, dbania o porządek i czystość w miejscu pracy, racjonalnego planowania zdrowych i niedrogich posiłków, robienia zakupów oraz estetycznego podawania posiłków, dekorowania potrwa i stołu. Zajęcia są dopasowywane do potrzeb uczestniczek, staramy się nie narzucać naszej wizji, chcemy by panie same wskazywały czego chcą się nauczyć, z czym nie dają sobie rady, co im może nie wychodzi tak jak powinno. W ramach tych zajęć planowane są  konkursy z nagrodami. Po każdych zajęciach odbywa się wspólna degustacja przygotowanych potraw. Uczestniczki przygotowują stół i wspólnie z prowadzącą a czasami z panami, którzy w tym czasie mają inne zajęcia degustują przygotowane potrawy15.10.2014

Miesiąc wrzesień upłynął uczestnikom projektu  wręcz błyskawicznie, ponieważ zarówno panie jak i panowie spędzali go bardzo aktywnie i pracowicie. Panie nabierały różnego rodzaju umiejętności oraz rozwijały swoje zdolności na zajęciach kulinarnych w kuchni Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach oraz plastyczno- artystycznych w świetlicy przy Urzędzie Gminy. Panowie zaś uczęszczali na następujące typowo męskie zajęcia: w zakresie nabywania umiejętności drobnych prac malarskich i wykończeniowych, w zakresie nabycia umiejętności drobnych prac wodno-kanalizacyjnych, w zakresie umiejętności kładzenia płytek podłogowych, ściennych i innych podłoży oraz  w zakresie dbania o otoczenie zewnętrzne. Wszystkie odbywały się nadal w Sezamie, gdzie pod okiem doświadczonych prowadzących uczyli się praktycznego „rzemiosła”. Sami wyznaczyli między sobą osoby do przygotowywania dla całej grupy śniadań w formie kanapek, co dodatkowo integrowało grupę.
W październiku, a dokładniej od 06.10.2014r. rozpoczęły się kolejne zajęcia dla kobiet z kosmetyczką. Zaplanowano trzy spotkania, na których uczestniczki mają zgłębiać tajniki dbania o wizerunek zewnętrzny, który jest naszą wizytówką, a wiec warto o niego właściwie się troszczyć. Zajęcia będą odbywały się w gabinecie kosmetycznym w Tuplicach, co będzie bardziej atrakcyjne dla samych uczestniczek i praktyczniejsze dla prowadzącej. Przełamie barierę strachu i stereotypów panujących u niektórych naszych podopiecznych, na temat wizyt w salonie kosmetycznym.
Zwróci to uwagę na dbanie o swój wygląd zewnętrzny, który w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo istotną rolę, doda pewności siebie uczestniczką , co być może w przyszłości przełoży się na poprawę jakości ich życia.
Planowana jest dalsza kontynuacja zajęć męskich, oraz kulinarnych i plastycznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem i przynoszą założone efekty. Trwają rozmowy dotyczące zorganizowania wspólnego wyjazdu..listopad i grudzień 2014

Nim się wszyscy oglądnęli minął już listopad, który był dość różnorodny i ciekawy dla uczestników projektu, ponieważ oprócz cieszących się dużym zainteresowaniem zajęć kulinarnych, plastyczno- artystycznych,  zajęć „męskich” w sezamie odbył się wyczekiwany przez uczestników drugi wyjazd integracyjny, ale poszerzony o grupę projektową z Łęknicy do ZOO we Wrocławiu oraz do Panoramy Racławickiej. Po rozmowach z uczestnikami jak i z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęknicy, analizą kosztów, zadecydowano i  wybrano Wrocław, a w nim te dwa charakterystyczne dla tego miasta, bardzo atrakcyjne i zupełnie inne od siebie obiekty, rozwijające różne płaszczyzny osobowości naszych uczestników. 
Na pierwszy ogień zwiedzania poszła Panorama, niezwykłe muzeum sztuki, przedstawiające historię bitwy pod Racławicami.  Wielkie malowidło oczarowało wszystkich, a klimat tam panujący,  przenosił obserwatorów w odległe i minione czasy.  Kolejnym etapem było ZOO we Wrocławiu, gdzie atmosfera uległa nieco rozluźnieniu, a oglądane zwierzęta przysparzały wiele radości. Wspólny wyjazd  zintegrował obydwie grupy, nawiązały się nowe znajomości, a uczestnicy oderwali się od dnia codziennego i jego obowiązków, a także przekonali się jak można spędzać aktywnie i pożytecznie czas wolny. Wyjazd był uznany za udany i zapadł uczestnikom jak i pracownikom socjalnym na długo w pamięci.
W grudniu miały miejsce ostatnie dwa spotkania kulinarne w dniach 8 i 9. 12.2014r., na których Panie przyswajały zaproponowane przez prowadzącą Panią Martę nowe przepisy kulinarne, typowo wigilijne. Było to dwa dni pracowitych i gorących przygotowań, ze względu na to, że wcześniej Panie nie znały tych przepisów, a po następne wszystko było robione w większej ilości, co było dodatkową cenną lekcją szacowania posiłków dla różnych liczebnie grup. Miało udać się za pierwszym razem, poprawki nie były brane w zupełności pod uwagę. Degustacja miała się odbyć wspólnie z zaproszonymi ważnymi gośćmi.
Jak się później okazało potrawy wyszły wspaniale, z czego same uczestniczki były bardzo dumne. Pięknie udekorowane i podane  zachwycały na uroczystości  podsumowania i zakończenia projektu w dniu 9 grudnia, na którym Pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Panią wójt wręczyły dyplomy, zaświadczenia oraz prezenty dla uczestników projektu. Padły słowa podziękowania, wspominano spędzone wspólnie chwile. Była to okazja to refleksji, przemyśleń oraz do wyznaczania sobie nowych celów życiowych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny