Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach

Usługi opiekuńcze

Czcionka:

Usługi opiekuńcze świadczone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność oraz sytuację rodzinną wymagają częściowej opieki i pomocy.

Akty prawne i inne dokumenty

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zmianami)

Uchwała Nr XXXV/231/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 6 lipca 2018 r. Poz. 1685).

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania danej osoby. Wymiar i zakres świadczonych usług określany jest po sprawdzeniu sytuacji zdrowotnej i rodzinnej klienta. W chwili obecnej 1 etatowy pracownik świadczy pomoc średnio 2-3 klientom, którzy nie radzą sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, są chorzy, niepełnosprawni, nie mają nikogo bliskiego lub rodzina nie jest w stanie świadczyć pomocy usługowej. Osoby pozostające pod opieką Ośrodka coraz częściej wymagają pomocy codziennie i dodatkowo w weekendy, gdy nie może tego zrobić najbliższa rodzina. W swojej pracy opiekunki korzysta z pomocy i współpracuje z pracownikiem socjalnym, lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką środowiskową.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • zakupy niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych;
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 • zgłaszanie wizyt lekarskich;
 • realizacja recept;
 • przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu i spożywaniu przez podopiecznego lub ewentualnie przynoszenie obiadów ze stołówki;
 • utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych oraz pokoju klienta;
 • przynoszenie węgla, palenie w piecu, kuchni;
 • zgłaszanie napraw urządzeń domowych
 • towarzyszenie klientom w trakcie spacerów lub w drodze do instytucji, urzędów
 • opłaty świadczeń i załatwianie spraw urzędowych.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 14,70zł.

Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 18,00zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się według poniższej tabeli:

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 kt. 1 ustawy o pomocy społecznej

% odpłatności za 1 godzinę usług osoby samotnej

% odpłatności za 1 godzinę usług osoby w rodzinie

Do 100%

0%

0%

Pow.100 – 150%

8%

11%

Pow.150-180%

9%

12%

Pow.180-210%

15%

20%

Pow.210-240%

25%

30%

Pow.240-260%

35%

40%

Pow.260-280%

45%

50%

Pow.280-300%

55%

60%

Pow.300-320%

65%

70%

Pow.320-340%

80%

80%

Pow.340-350%

90%

90%

Pow.350%

100%

100%

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej, przedstawiciela osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego, Ośrodek może w przypadku odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. odroczyć termin zapłaty całości lub części należności,
 2. rozłożyć na raty płatność całości lub części należności,
 3. umorzyć należność w całości lub części,
 4. zwolnić z odpłatności na czas określony.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny